Латвийская нар.

Латвийская нар.

Ai ai tēva brāli
Ai bāliņi ai bāliņi
Ai galdeni ai galdeni
Aijaja rallalla
Aijā žūžū lāča bērni
Aiz kalniņa lejiņā
Aiz pūrim(i) aiz mežim(i)
Aiz upītes as izaugu
Ak tu bolūdeiti zylū putneņu
Ak tu zelta lakstīgala
Alutiņi , vecais brālis
Ar vēzīti arti gāju
Atiet viena balta viešņa
Āvu āvu baltas kājas
Bērīt's, manis kumeliņš
Bij man vienas rozes dēļi
Caur sidraba birzi gāju
Celies brālīti aunies kājas
Ciemai viena zeltēnīte
Dieviņš zina kālabadi
Dindaru dandaru ozoliņi
Divi dienas mežā gāju
Div' laivinas peld pa juru
Div pļaviņas es nopļāvu
Drej' puišeļi krogā dzēra
Es adīju raibus cimdus
Es ar sauli saderēju
Es bij' alus dzērējiņa
Es bij’puika man bij nauda
Es dzēris vīriņš
Es mācēju danci vest
Es uzgāju sev priekšā
Es uzkāpu kalniņā
Gailīts teica vistiņai
Gōju pa mežu
Jāņa māte sieru sēja
Jānīts stāvi kalniņā
Jātnieciņa dēliņš biju
Jauni puiši bāleliņi
Jūriņ’ prasa smalku tīklu
Kālabadi galdiņami
Kālabad miezīšam
Kam maņ beja bolta puķe
Karavīri bēdājāsi
Kas dārzā
Kas to celiņu
Kaut man būtu tā naudiņa
Klusi klusi klausījosi
Ko es jaunis nedarīju
Ko Es Teicu Tas Notika
Krauklīts sēž ozolā
Kumeliņi kumeliņi
Kupla liepa
Kur gaismeņa zyla ausa
Kur gul ziemsvetki
Kur iesi puisīti kur tecēsi
Kur tu teci gailiti mans
Labvakaru sievas māte
Lakstīgala kroni pina
Lēni, lēni Dieviņš brauca
Lēni liecas liepu zari
Līgodama upe nesa
Līgo, laiva, uz ūdeņa
Mana sieva Rīgā brauca
Man bij' viena gara pupa
Nokul mani māmuliņa
Oi dīveņi soldons ols
Padejoi Saiminiece
Padzīdupjiet jūs muoseņas
Parād mazais balodīti
Pār pļaviņu pāriedama
Pīci bāri kumeleņi
Pieci gadi kalpiņš biju
Puiši, puiši, kas tie puiši
Pūt pūt vējiņi
Samaisīju iemauktiņus
Saule savu pūru veda
Stāsti manim Daugaviņa
Strauja strauja upe tek
Suņi zaķim pēdas dzina
Svētdien dzēru krodzinēji
Tādi vīri kungam tika
Taidu Olu Padarieji
Treis mōseņas ūgōs gōja
Trīs meitiņ's sēdēj' ābeļu dārzā
Tūdaliņ tagadiņ
Tumša nakte zaļa zāle
Tu nabeji
Tys pīters i taidi teice
Urja jāni urja jāni
Vai dieviņu augstu saule
Vēja lauzta tā priedīte
Visa laba Jāņu zāle
Visi ceļi guniem pilni
Visu gadu dziesmas krāju
Ziedi ziedi rudzu vārpa
Zin dieviņi kālabade
Zvejnieka amats
Zvejnieks mani aicināja